Aanmelden

KIES bestaat uit 7 wekelijkse bijeenkomsten. KIES is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en jongeren van 12 t/m 18 jaar. De KIES groep wordt naar passende leeftijden geformeerd. KIES vindt plaats tijdens schooltijd, of na schooltijd middels een open inschrijving in het stadsdeel waar uw kind woont of op school zit.

Vooraf aan KIES worden ouders benaderd voor een telefonisch intake gesprek. Na afloop vindt de evaluatie met ouders plaats. Aanmelden kan ook via het Ouder- en Kindteam (ouder- en kindadviseur of jeugdarts / verpleegkundige). Via hen kunt u ook in gesprek over aanvullende hulp vanuit het Ouder- en Kindteam, indien u dit wenst. Voor informatie klik op onderstaande button.

Vul hieronder het aanmeldformulier in

Voor deelname aan de KIES groep vragen wij aan beide gezaghebbende ouders, zo nodig afzonderlijk, om dit formulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Mocht u het formulier liever met pen willen invullen, scan het formulier na invullen in en stuur het naar info@kiesamsterdam.nl