Welkom bij KIES Amsterdam

De gemeente Amsterdam biedt in alle stadsdelen KIES groepen aan voor Kinderen In Een Scheiding.
KIES is er voor uw kind!

KIES voor uw kind

KIES groepen bieden een platform waar kinderen hun ervaringen kunnen delen, erkenning en herkenning vinden, en gesterkt worden in het omgaan met de veranderingen in hun thuissituatie. KIES is toegankelijk en van waarde voor alle kinderen in een scheidingssituatie, ongeacht of zij problemen laten zien. Alle kinderen hebben er in mindere of meerdere mate last van wanneer hun ouders niet meer samenzijn.

KIES biedt een veilige plek waar kinderen hun gevoelens en ervaringen kunnen delen, zonder rekening te hoeven houden met de gevoelens van hun ouders. Doordat alle groepsgenoten hetzelfde meemaken, merken kinderen dat zij niet de enigen zijn in een scheidingssituatie. Ook wanneer ouders al langer geleden uit elkaar zijn gegaan, is KIES zinvol.

KIES biedt een veilige plek waar
kinderen hun gevoelens en ervaringen kunnen delen

Bekijk onderstaande video’s samen met uw kind(eren)

Beluister hier de PODCAST van HUMAN "Scheiden met Stine"

KIES ziet er als volgt uit

Spel en praat

spel- en praatgroep voor kinderen van ouders die uit elkaar zijn.

Jong en oud

KIES is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar en jongeren van 12 tot 18 jaar.

Bijeenkomsten

7 wekelijkse bijeenkomsten begeleid door twee KIES coaches.

Groep op school

een groep vindt plaats tijdens schooltijd, of na schooltijd (open inschrijving).

Ouders aanmelden

ouders kunnen zichzelf aanmelden, of aanmelden via de ouder- en kindadviseur of intern begeleider van school.

Telefonische intake

vooraf aan KIES vindt er een telefonische intake plaats, na afloop een evaluatie met ouders.

Geen rapportage

er vindt geen rapportage plaats, uitsluitend mondelinge terugkoppeling aan ouders of verwijzers.

Zonder verwijzing

een beschikking/verwijzing is niet nodig, deelname is kosteloos.

Wat doet KIES

Kort of lang geleden gescheiden? Het maakt niet uit, KIES is preventief en toegankelijk voor alle kinderen die een scheiding van hun ouders meegemaakt hebben, of op dit moment meemaken. Middels verhaal, (rollen)spel, tekenen en andere creatieve werkvormen gaan de twee KIES coaches met uw kind(eren) in gesprek. Kinderen reiken elkaar vaak zeer nuttige tips en adviezen aan.

Na KIES

Na KIES hebben kinderen geleerd hun gedachten te verwoorden. Ze kunnen beter vertellen waar ze zich zorgen over maken of wat ze niet begrijpen. Kinderen en ouders kunnen hierdoor werken aan de voor hen best haalbare mogelijkheden. Dit helpt kinderen gemakkelijker hun eigen plek binnen de nieuwe situatie te vinden. Verder voelen kinderen zich opgelucht, de (h)erkenning van hun groepsgenoten helpt hen hierbij. Soms kunnen zelfs de prestaties op school verbeteren.

klokhuis aflevering

KIES lied

Ouders

KIES helpt kinderen om te leren kiezen voor henzelf, de scheiding is hen immers overkomen. KIES geeft kinderen een eigen ruimte en plek om in een veilige omgeving samen met andere kinderen stil te staan bij alles wat de scheiding met zich heeft meegebracht en wat ze misschien nog steeds meemaken.

KIES is geen therapie, het is coaching van kinderen. Het maakt een kind sterker. Vaak hebben kinderen vragen, zorgen en wensen. Bij KIES kunnen kinderen ongestoord praten en vertellen, zonder rekening hoeven te houden met de gevoelens van hun ouders. Het (h)erkennen van gevoelens en soortgelijke ervaringen bij hun groepsgenoten sterkt kinderen.

Ons team

Maak kennis met ons team, wij staan voor uw kind klaar.

Saskia Klein

Eigenaar / KIES Coach

Sanne Guinee

Projectcoördinator